Chia sẻ mã nguồn Sendy.co (passed license) phiên bản mới nhất (2.1.0.2)

Sendy là một mã nguồn dựa trên nền tảng PHP + MySQL dùng để gửi email marketing dựa trên dịch vụ SMTP trung gian là Amazon SES.

bao_cao_chien_dich_email_sendy

Ưu điểm của Sendy là dễ sử dụng, phối hợp chặt chẽ với Amazon SES trong việc báo cáo và tối ưu luồng (tần suất) gửi email.

Tải về Sendy bản mới nhất

Lưu ý: Trong quá trình cài đặt ở phần License điền vào TÊN MIỀN mà bạn dùng setup Sendy, Ví dụ: REPUTATION.VN

Mọi thắc mắc về cài đặt và sử dụng xin tham khảo thêm tại https://sendy.co/get-started